Cà Phê Đông Trùng Hạ Thảo Brain Coffee

CPDTHT01

275,000 đ

Cà phê Đông Trùng Hạ Thảo Kim Lai – Brain Coffee là sản phẩm kết hợp của 4 loại Đông Trùng Hạ Thảo có giá trị và quý hiếm bậc nhất trên thế giới