Máy Đưa Võng Bayby

MDV01

550,000 đ

Cục biến điện AUTOVON
Ổn định nguồn điện từ 110v đến 250v
Giảm nóng, giảm tiếng ồn từ động cơ